شادباش سال ۱۳۹۶
شادباش سال ۱۳۹۶
[۱۳۹۵-۱۲-۲۸]
بهار طبیعت، روئیدن برگ ها، شکفتن گلبن ها، ترنم خرمی و شادکامی ایام را به یکایک اعضای ارجمند انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، اساتید گرامی، دانش پژوهان و دانشجویان عزیز و علاقه مندان محترم تبریک عرض می نماید.
جلسه ژورنال کلاب
[۱۳۹۵-۱۲-۱۱]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز مطالعات عالی بین المللی با هدف تکریم اصالت اخلاق و علم برگزار می نماید:
دوره آموزشی«حقوق بین الملل و فضای سایبر»
[۱۳۹۵-۱۲-۰۳]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی دوره آموزشی«حقوق بین الملل و فضای سایبر» برگزار می نماید.
بازدید علمی از دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امورپناهندگان در تهران
[۱۳۹۵-۱۲-۰۳]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با توجه به اهمیت شناخت و افزایش آگاهی های علمی و شناخت عملی درباره سازمان ملل متحد و ارکان فرعی و مؤسسات تخصصی وابسته آن، جهت آشنایی با فعالیت ها و اقدامات کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امورپناهندگان در عرصه بین المللی،با همکاری این نهاد برگزار می نماید:
دعوتنامه و برنامه همایش «نقش شورای اقتصادی اجتماعی در تحقق اهداف منشور ملل متحد»
دعوتنامه و برنامه همایش «نقش شورای اقتصادی اجتماعی در تحقق اهداف منشور ملل متحد»
[۱۳۹۵-۱۱-۲۵]
دعوتنامه و برنامه همایش «نقش شورای اقتصادی اجتماعی در تحقق اهداف منشور ملل متحد» بر روی سایت انجمن درج شد.
همایش «نقش شورای اقتصادی اجتماعی در تحقق اهداف منشور ملل متحد» _ همایش سالانه انجمن
همایش «نقش شورای اقتصادی اجتماعی در تحقق اهداف منشور ملل متحد» _ همایش سالانه انجمن
[۱۳۹۵-۱۱-۱۸]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد همایش سالانه خود با عنوان «نقش شورای اقتصادی اجتماعی در تحقق اهداف منشور ملل متحد» را با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران برگزار می نماید.
بازدید علمی از دفتر کمیسیون ملی یونسکو در ایران
[۱۳۹۵-۱۱-۱۷]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری دفتر کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار می کند.
کارگاه آموزشی آشنایی با اسناد و مدارک سازمان ملل متحد با تأکید بر صلح و امنیت بین المللی
کارگاه آموزشی آشنایی با اسناد و مدارک سازمان ملل متحد با تأکید بر صلح و امنیت بین المللی
[۱۳۹۵-۱۱-۰۹]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد کارگاه آموزشی با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران برگزار می نماید.
نشست علمی «مطالبه خسارت ناشی از تحریم های اتحادیه اروپا؛ رأی دیوان دادگستری اروپا در قضیه صفا نیکو»
نشست علمی «مطالبه خسارت ناشی از تحریم های اتحادیه اروپا؛ رأی دیوان دادگستری اروپا در قضیه صفا نیکو»
[۱۳۹۵-۱۱-۰۵]
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری با همکاری انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، نشست علمی «مطالبه خسارت ناشی از تحریم­های اتحادیه اروپا؛ رأی دیوان دادگستری اروپا در قضیه صفا نیکو» را برگزار می نماید.
نشست تخصصی «بررسی فعالیت کمیته حقوقی اجلاس سال  ٢٠١٦ مجمع عمومی سازمان ملل متحد»
نشست تخصصی «بررسی فعالیت کمیته حقوقی اجلاس سال ٢٠١٦ مجمع عمومی سازمان ملل متحد»
[۱۳۹۵-۱۰-۰۲]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست تخصصی «بررسی فعالیت کمیته حقوقی اجلاس سال ٢٠١٦ مجمع عمومی سازمان ملل متحد» را برگزار می نماید.


گزارش عملکرد انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در سال ۱۳۹۴ بر روی وبگاه انجمن قرار گرفتمطالعه نمایید