نشست تخصصی  بررسی گزارش ادواری ایران به دبیرخانه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
نشست تخصصی بررسی گزارش ادواری ایران به دبیرخانه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
[۱۳۹۶-۰۲-۲۷]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار می نماید:
نشست تخصصی  «سردشت،سی سال گذشت»
نشست تخصصی «سردشت،سی سال گذشت»
[۱۳۹۶-۰۲-۲۶]
گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با همکاری انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت،شعبه غرب انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و کارگروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:
نشست تخصصی  «حقوق مسئولیت بین المللی دولت؛معرفت شناسی،تحولات ،آموزه ها»
نشست تخصصی «حقوق مسئولیت بین المللی دولت؛معرفت شناسی،تحولات ،آموزه ها»
[۱۳۹۶-۰۲-۲۳]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی نشست تخصصی«حقوق مسئولیت بین المللی دولت؛معرفت شناسی،تحولات ،آموزه ها»را برگزار می نماید:
نهمین دوره مسابقات ملی شبیه سازی جلسات محاکمه دیوان بین المللی کیفری (موت کورت) یادواره هانری دونان
[۱۳۹۶-۰۲-۱۶]
دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در تهران با همکاری انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه و موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش،نهمین دوره مسابقات ملی شبیه سازی جلسات محاکمه دیوان بین المللی کیفری (موت کورت) یادواره هانری دونان را برگزارخواهند کرد:
دوره آموزشی «مبانی روش پژوهش»
[۱۳۹۶-۰۲-۱۲]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی دوره آموزشی مبانی روش پژوهش را برگزار می کند.
نشست عیدانه «ایران و سازمان ملل متحد در سالی که گذشت»
[۱۳۹۶-۰۱-۱۶]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی نشست عیدانه اعضای انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد را برگزار می نماید:
شادباش سال ۱۳۹۶
شادباش سال ۱۳۹۶
[۱۳۹۵-۱۲-۲۸]
بهار طبیعت، روئیدن برگ ها، شکفتن گلبن ها، ترنم خرمی و شادکامی ایام را به یکایک اعضای ارجمند انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، اساتید گرامی، دانش پژوهان و دانشجویان عزیز و علاقه مندان محترم تبریک عرض می نماید.
جلسه ژورنال کلاب
[۱۳۹۵-۱۲-۱۱]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز مطالعات عالی بین المللی با هدف تکریم اصالت اخلاق و علم برگزار می نماید:
دوره آموزشی«حقوق بین الملل و فضای سایبر»
[۱۳۹۵-۱۲-۰۳]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی دوره آموزشی«حقوق بین الملل و فضای سایبر» برگزار می نماید.


گزارش عملکرد انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در سال ۱۳۹۴ بر روی وبگاه انجمن قرار گرفتمطالعه نمایید