کارگاه آموزشی آشنایی با اسناد و مدارک سازمان ملل متحد با تأکید بر صلح و امنیت بین المللی
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران کارگاه آموزشی آشنایی با اسناد و مدارک سازمان ملل متحد ب
عرض تسلیت حضور خانم دکتر فاطمه کیهانلو و آقای دکتر عبداللهی
عرض تسلیت حضور خانم دکتر فاطمه کیهانلو و آقای دکتر عبداللهی
[۱۳۹۶-۱۰-۰۴]
با نهایت تأسف و تألم، درگذشت مادر بزرگوار و گرامی خانم دکتر فاطمه کیهانلو و مادر همسر جناب آقای دکترمحسن عبداللهی را به اطلاع اعضای محترم می رساند.
فراخوان مسابقه مقاله نویسی
فراخوان مسابقه مقاله نویسی
[۱۳۹۶-۱۰-۰۴]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری سفارت جمهوری کره در ایران مسابقه مقاله نویسی مختص دانشجویان حقوق بین الملل و با موضوع«اختلاف کره و ژاپن در خصوص جزایر دوکدو و تاکشیما»را برگزار می نماید .
فرخوان مقالات علمی پژوهشی به زبان انگلیسی
فرخوان مقالات علمی پژوهشی به زبان انگلیسی
[۱۳۹۶-۰۹-۲۷]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد فرخوان مقاله به زبان انگلیسی برای اولین شماره از دوفصلنامه انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با نام
(Iranian Review for UN Studies (IRUNS (با درجه علمی-پژوهشی) را منتشر می نماید.
نشست تخصصی «سرمایه گذاری مسئولانه برای توسعه پایدار»
نشست تخصصی «سرمایه گذاری مسئولانه برای توسعه پایدار»
[۱۳۹۶-۰۹-۲۵]
در تکریم اصالت اخلاق و علم انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در ایام سالیاد " جناب آقای مسعود طارم سری " نشست تخصصی «سرمایه گذاری مسئولانه برای توسعه پایدار» رابرگزار می نماید.
سومین نشست از مجموعه نشست های خوانش اسناد بین المللی
سومین نشست از مجموعه نشست های خوانش اسناد بین المللی
[۱۳۹۶-۰۹-۲۵]
کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد "سومین نشست از مجموعه نشست های خوانش اسناد بین المللی" با موضوع : "بررسی سند عناصر جنایات جنگی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی " را برگزار می نماید.
نشست تخصصی«تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل با تاکید بر پدیده جهانی شدن»
نشست تخصصی«تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل با تاکید بر پدیده جهانی شدن»
[۱۳۹۶-۰۹-۱۸]
دانشگاه پیام نور مرکز سقز با همکاری شعبه غرب انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد نشست تخصصی «تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل با تاکید بر پدیده جهانی شدن» را برگزار می کند.
دومین نشست از مجموعه نشست های خوانش اسناد بین المللی
دومین نشست از مجموعه نشست های خوانش اسناد بین المللی
[۱۳۹۶-۰۹-۰۱]
کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد "دومین نشست از مجموعه نشست های خوانش اسناد بین المللی"
با موضوع : "بررسی اسناد تغییرات اقلیمى از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر توافق پاریس ٢٠١٥" را برگزار میکند.
عرض تسلیت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به مناسبت درگذشت دکترعزت اله عراقی
عرض تسلیت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به مناسبت درگذشت دکترعزت اله عراقی
[۱۳۹۶-۰۸-۲۲]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در ماتم و سوگ درگذشت استاد برجسته حقوق ایران دکتر سیدعزت الله عراقی، نماد و تجلی علم و اخلاق عزادار است.
دوره آموزشی  «متدلوژی آموزش حقوق بین الملل»
دوره آموزشی «متدلوژی آموزش حقوق بین الملل»
[۱۳۹۶-۰۸-۰۸]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در راستای تحقق ماده یک اساسنامه خود که همانا گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط است،با بهره مندی از دانش و تجارب ارزنده اساتید برجسته واتکا بر مرجعیت علمی آنان ،نخستین دوره از سلسله دوره های آموزشی را جهت ظرفیت سازی دانش آموختگان حقوق بین الملل برای پژوهش و تدریس در این رشته برگزار می کند:
نشست تخصصی اصلاحات در سازمان ملل متحد
نشست تخصصی اصلاحات در سازمان ملل متحد
[۱۳۹۶-۰۷-۱۸]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و انجمن آلمانی سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی نشست تخصصی اصلاحات در سازمان ملل متحد را با حضور جمعی از اساتید و کارشناسان ایرانی و آلمانی برگزار می نمایند.


گزارش عملکرد انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در سال ۱۳۹۴ بر روی وبگاه انجمن قرار گرفتمطالعه نمایید