آخرین مطالب

کارگاه آموزشی آشنایی با اسناد و مدارک سازمان ملل متحد با تأکید بر صلح و امنیت بین المللی
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران کارگاه آموزشی آشنایی با اسناد و مدارک سازمان ملل متحد ب
کارگاه آموزشی آشنایی با اسناد و مدارک سازمان ملل متحد با تأکید بر صلح و امنیت بین المللی
[۱۳۹۶-۰۶-۲۲]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران کارگاه آموزشی آشنایی با اسناد و مدارک سازمان ملل متحد با تأکید بر صلح و امنیت بین المللی را برگزار می نماید.
نشست تخصصی  «بحران موشکی کره شمالی و شورای امنیت سازمان ملل متحد»
نشست تخصصی «بحران موشکی کره شمالی و شورای امنیت سازمان ملل متحد»
[۱۳۹۶-۰۶-۰۶]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی نشست تخصصی «بحران موشکی کره شمالی و شورای امنیت سازمان ملل متحد» را برگزار می نماید.
تبریک جهت انتخاب جناب آقای دکتر پوریا عسکری _دبیرکل انجمن_در هیئت مدیره انجمن آسیایی حقوق بین الملل برای دوره ٢٠١۷_٢٠١٩
تبریک جهت انتخاب جناب آقای دکتر پوریا عسکری _دبیرکل انجمن_در هیئت مدیره انجمن آسیایی حقوق بین الملل برای دوره ٢٠١۷_٢٠١٩
[۱۳۹۶-۰۶-۰۶]
تبریک جهت انتخاب جناب آقای دکتر پوریا عسکری -دبیرکل انجمن-در هیئت مدیره انجمن آسیایی حقوق بین الملل برای دوره ٢٠١۷-٢٠١٩
همایش سالانه انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد «نقش دبیرخانه و دبیرکل در تحقق اهداف منشور سازمان ملل متحد»_فراخوان مقاله
[۱۳۹۶-۰۶-۰۱]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در راستای انجام وظایف مندرج در اساسنامه خود و به دنبال برگزاری موفق سلسله همایش های سالیانه درباره نقش ارکان اصلی در تحقق اهداف منشور، همایش سال ۱۳۹۶ خود را با عنوان «نقش دبیرخانه و دبیرکل در تحقق اهداف منشور سازمان ملل متحد»ا برگزار می کند.
تبریک جهت انتصاب شایسته سرکار خانم دکتر لعیا جنیدی به سمت معاونت حقوقی ریاست جمهوری
تبریک جهت انتصاب شایسته سرکار خانم دکتر لعیا جنیدی به سمت معاونت حقوقی ریاست جمهوری
[۱۳۹۶-۰۵-۲۰]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، با اطلاع از مقام و مرتبت سرکار خانم دکتر لعیا جنیدی، حسن انتخاب و انتصاب شایسته این استاد ارجمند به سمت معاونت حقوقی ریاست جمهوری را تبریک عرض می نماید.
عرض تسلیت حضور  سرکارخانم مهناز امیر راشد و جناب آقای دکتر قاسم افتخاری
عرض تسلیت حضور سرکارخانم مهناز امیر راشد و جناب آقای دکتر قاسم افتخاری
[۱۳۹۶-۰۵-۱۶]
با نهایت تأسف و تألم، درگذشت مادر بزرگوار و گرامی سرکار خانم مهناز امیرراشد و مادر همسر جناب آقای دکتر قاسم افتخاری از اعضای محترم پیوسته انجمن را به اطلاع اعضای محترم می رساند.
کتاب شناسی مطالعات و پژوهش های سازمان ملل متحد در ایران منتشر شد
[۱۳۹۶-۰۴-۱۲]
کتابشناسی مطالعات وپژوهش های سازمان ملل متحد در ایران منتشر شد.
نشست تخصصی  بررسی گزارش ادواری ایران به دبیرخانه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
نشست تخصصی بررسی گزارش ادواری ایران به دبیرخانه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
[۱۳۹۶-۰۲-۲۷]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار می نماید:
نشست تخصصی  «سردشت،سی سال گذشت»
نشست تخصصی «سردشت،سی سال گذشت»
[۱۳۹۶-۰۲-۲۶]
گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با همکاری انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت،شعبه غرب انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و کارگروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:
نشست تخصصی  «حقوق مسئولیت بین المللی دولت؛معرفت شناسی،تحولات ،آموزه ها»
نشست تخصصی «حقوق مسئولیت بین المللی دولت؛معرفت شناسی،تحولات ،آموزه ها»
[۱۳۹۶-۰۲-۲۳]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی نشست تخصصی«حقوق مسئولیت بین المللی دولت؛معرفت شناسی،تحولات ،آموزه ها»را برگزار می نماید:


گزارش عملکرد انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در سال ۱۳۹۴ بر روی وبگاه انجمن قرار گرفتمطالعه نمایید