کارگاه آموزشی آشنایی با اسناد و مدارک سازمان ملل متحد با تأکید بر صلح و امنیت بین المللی
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران کارگاه آموزشی آشنایی با اسناد و مدارک سازمان ملل متحد ب
عرض تسلیت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به مناسبت درگذشت دکترعزت اله عراقی
عرض تسلیت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به مناسبت درگذشت دکترعزت اله عراقی
[۱۳۹۶-۰۸-۲۲]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در ماتم و سوگ درگذشت استاد برجسته حقوق ایران دکتر سیدعزت الله عراقی، نماد و تجلی علم و اخلاق عزادار است.
دوره آموزشی  «متدلوژی آموزش حقوق بین الملل»
دوره آموزشی «متدلوژی آموزش حقوق بین الملل»
[۱۳۹۶-۰۸-۰۸]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در راستای تحقق ماده یک اساسنامه خود که همانا گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط است،با بهره مندی از دانش و تجارب ارزنده اساتید برجسته واتکا بر مرجعیت علمی آنان ،نخستین دوره از سلسله دوره های آموزشی را جهت ظرفیت سازی دانش آموختگان حقوق بین الملل برای پژوهش و تدریس در این رشته برگزار می کند:
نشست تخصصی اصلاحات در سازمان ملل متحد
نشست تخصصی اصلاحات در سازمان ملل متحد
[۱۳۹۶-۰۷-۱۸]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و انجمن آلمانی سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی نشست تخصصی اصلاحات در سازمان ملل متحد را با حضور جمعی از اساتید و کارشناسان ایرانی و آلمانی برگزار می نمایند.
اولین نشست از مجموعه نشست های خوانش اسناد بین المللی
اولین نشست از مجموعه نشست های خوانش اسناد بین المللی
[۱۳۹۶-۰۷-۱۰]
کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی "اولین نشست از مجموعه نشست های خوانش اسناد بین المللی"با موضوع : بررسی گزارش فعالیت سال ٢٠١٧ کمیسیون حقوق بین الملل راجع به قواعد آمره در حقوق بین الملل عام را برگزار می کند.
نشست  تخصصی «بررسی حقوقی وضعیت میانمار»
نشست تخصصی «بررسی حقوقی وضعیت میانمار»
[۱۳۹۶-۰۷-۰۳]
کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در راستای افزایش بهره مندی از توانمندی های دانشجویان و تقویت مهارت های نیروی جوان دانشگاهی برای اولین بار سلسله نشست های دانشجویی را با عنوان نشست تخصصی «بررسی حقوقی وضعیت میانمار » برگزار می کند.
کارگاه آموزشی آشنایی با اسناد و مدارک سازمان ملل متحد با تأکید بر صلح و امنیت بین المللی
[۱۳۹۶-۰۶-۲۲]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران کارگاه آموزشی آشنایی با اسناد و مدارک سازمان ملل متحد با تأکید بر صلح و امنیت بین المللی را برگزار می نماید.
نشست تخصصی  «بحران موشکی کره شمالی و شورای امنیت سازمان ملل متحد»
نشست تخصصی «بحران موشکی کره شمالی و شورای امنیت سازمان ملل متحد»
[۱۳۹۶-۰۶-۰۶]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی نشست تخصصی «بحران موشکی کره شمالی و شورای امنیت سازمان ملل متحد» را برگزار می نماید.
تبریک جهت انتخاب جناب آقای دکتر پوریا عسکری _دبیرکل انجمن_در هیئت مدیره انجمن آسیایی حقوق بین الملل برای دوره ٢٠١۷_٢٠١٩
تبریک جهت انتخاب جناب آقای دکتر پوریا عسکری _دبیرکل انجمن_در هیئت مدیره انجمن آسیایی حقوق بین الملل برای دوره ٢٠١۷_٢٠١٩
[۱۳۹۶-۰۶-۰۶]
تبریک جهت انتخاب جناب آقای دکتر پوریا عسکری -دبیرکل انجمن-در هیئت مدیره انجمن آسیایی حقوق بین الملل برای دوره ٢٠١۷-٢٠١٩
همایش سالانه انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد «نقش دبیرخانه و دبیرکل در تحقق اهداف منشور سازمان ملل متحد»_فراخوان مقاله
[۱۳۹۶-۰۶-۰۱]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در راستای انجام وظایف مندرج در اساسنامه خود و به دنبال برگزاری موفق سلسله همایش های سالیانه درباره نقش ارکان اصلی در تحقق اهداف منشور، همایش سال ۱۳۹۶ خود را با عنوان «نقش دبیرخانه و دبیرکل در تحقق اهداف منشور سازمان ملل متحد»ا برگزار می کند.
تبریک جهت انتصاب شایسته سرکار خانم دکتر لعیا جنیدی به سمت معاونت حقوقی ریاست جمهوری
تبریک جهت انتصاب شایسته سرکار خانم دکتر لعیا جنیدی به سمت معاونت حقوقی ریاست جمهوری
[۱۳۹۶-۰۵-۲۰]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، با اطلاع از مقام و مرتبت سرکار خانم دکتر لعیا جنیدی، حسن انتخاب و انتصاب شایسته این استاد ارجمند به سمت معاونت حقوقی ریاست جمهوری را تبریک عرض می نماید.


گزارش عملکرد انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در سال ۱۳۹۴ بر روی وبگاه انجمن قرار گرفتمطالعه نمایید