کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد مطابق با تصمیم هئیت مدیره انجمن در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۰ به عنوان تسهیل گر در پیشبرد اهداف و برنامه های انجمن آغاز به کار نمود و از آن زمان تا کنون دانشجویان متعددی در مقاطع ارشد و دکتری با این کمیته همکاری داشته اند. 

هدف اصلی از تأسیس کمیته دانشجویی، استفاده از توانایی های دانشجویان در برگزاری برنامه های علمی و بهره مند شدن از اندیشه های ایشان در سیاستگذاری های انجمن و بازتاب نظرات دانشجویان در قبال فعالیت های انجمن است.

اعضای کمیته دانشجویی در پایان فعالیت های یک ساله این کمیته با اعطای تقدیرنامه و گواهی همکاری با انجمن مورد تقدیر قرار می گیرند.

همچنین در دوره ها و کارگاه های آموزشی که توسط انجمن برگزار می گردد، اعضای کمیته دانشجویی متناسب با حوزه علاقه خود، پس از پیشنهاد رئیس کمیته دانشجویی و تأیید رئیس انجمن می توانند به صورت رایگان در این برنامه ها حضور پیدا کنند.

گزارش عملکرد انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در سال ۱۳۹۴ بر روی وبگاه انجمن قرار گرفتمطالعه نمایید