گزارش نشست تخصصی«منع برده داری نوین»
گزارش نشست تخصصی«منع برده داری نوین»
[۱۳۹۵-۱۰-۲۶]
کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد نشستی تخصصی با عنوان «منع برده داری نوین» در روز پنجم دی ماه ۱۳۹۵در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار کرد.
گزارش نشست تخصصی ارزیابی یک دهه فعالیت شورای حقوق بشر۲۰۱۶_۲۰۰۶
گزارش نشست تخصصی ارزیابی یک دهه فعالیت شورای حقوق بشر۲۰۱۶_۲۰۰۶
[۱۳۹۵-۱۰-۲۷]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی نشستی تخصصی با عنوان« ارزیابی یک دهه فعالیت شورای حقوق بشر۲۰۱۶-۲۰۰۶» در تاریخ ۱ دیماه ۱۳۹۵ در سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار نمود.
گزارش نشست تخصصی «بررسی فعالیت کمیته حقوقی اجلاس سال  ٢٠١٦ مجمع عمومی سازمان ملل متحد»
گزارش نشست تخصصی «بررسی فعالیت کمیته حقوقی اجلاس سال ٢٠١٦ مجمع عمومی سازمان ملل متحد»
[۱۳۹۵-۱۰-۲۸]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد نشست تخصصی با عنوان «بررسی فعالیت کمیته حقوقی اجلاس سال ٢٠١٦ مجمع عمومی سازمان ملل متحد» در روز چهارشنبه ٨ دی ماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار کرد.
گزارش همایش تخصصی«موضع دیوان بین المللی دادگستری درباره سلاح های هسته ای با تأکید بر پرونده های جزایر مارشال علیه قدرت های دارای سلاح های هسته ای»
گزارش همایش تخصصی«موضع دیوان بین المللی دادگستری درباره سلاح های هسته ای با تأکید بر پرونده های جزایر مارشال علیه قدرت های دارای سلاح های هسته ای»
[۱۳۹۵-۱۰-۲۲]
دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن ایرانی مطالعات سازمان مل متحد،همایش ملی را با عنوان« موضع دیوان بین المللی دادگستری درباره سلاح های هسته ای با تأکید بر پرونده های جزایر مارشال علیه قدرت های دارای سلاح های هسته ای» در روز شنبه مورخ۴ دیماه۱۳۹۵ در دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم انسانی،سالن علامه جعفری برگزار نمود.
گزارش فعالیت های انجمن در سال ۱۳۹۴
گزارش فعالیت های انجمن در سال ۱۳۹۴
[۱۳۹۵-۰۹-۲۶]
گزارش فعالیت های انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در سال ۱۳۹۴ بر روی وبگاه انجمن درج شد و هم اکنون قابل مطالعه است.
گزارش مجمع عمومی نوبت اول انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
گزارش مجمع عمومی نوبت اول انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
[۱۳۹۵-۰۹-۱۷]
پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات در تاریخ ۱۲ آبان ماه۱۳۹۵،جلسه مجمع عمومی نوبت اول انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در خانه اندیشمندان علوم انسانی و تحت نظارت نماینده محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برگزار گردید و اعضای جدید هیئت مدیرۀ انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد نیز با آرای اعضا انتخاب گردیدند.
گزارش نشست تخصصی«روندهای اخیر در قضاوت بین المللی و حل اختلافات بین المللی در آسیا»
گزارش نشست تخصصی«روندهای اخیر در قضاوت بین المللی و حل اختلافات بین المللی در آسیا»
[۱۳۹۵-۰۹-۱۷]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی نشست تخصصی با عنوان«روندهای اخیر در قضاوت بین المللی و حل اختلافات بین المللی در آسیا»روز چهارشنبه ۳ آذرماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ در سالن خیام برگزار کرد. در این نشست جمعی از اساتید ،اعضای انجمن ودانشجویان علاقمند حضور داشتند.
گزارش نشست تخصصی «اعلامیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حمایت از  پناهندگان و مهاجرین و مسئولیت دولت ها _ سپتامبر  ٢٠١٦»
گزارش نشست تخصصی «اعلامیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حمایت از پناهندگان و مهاجرین و مسئولیت دولت ها _ سپتامبر ٢٠١٦»
[۱۳۹۵-۰۸-۲۳]
انجمن ایرانی مطالعات ساز مان ملل متحد نشست تخصصی را با عنوان« اعلامیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حمایت از پناهندگان و مهاجرین و مسئولیت دولت ها سپتامبر ٢٠١٦» با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران در روز چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵ برگزار نمود.
گزارش دوره آموزشی «حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل»
گزارش دوره آموزشی «حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل»
[۱۳۹۵-۰۸-۲۳]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری دورۀ آموزشی با عنوان«حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل» را در مهر و آبان ۱۳۹۵ برگزار نمود.
گزارش جلسه نهایی شبیه سازی شورای امنیت با موضوع انتخاب دبیرکل آینده سازمان ملل متحد
گزارش جلسه نهایی شبیه سازی شورای امنیت با موضوع انتخاب دبیرکل آینده سازمان ملل متحد
[۱۳۹۵-۰۸-۰۵]
به منظور افزایش توانمندی علاقه مندان و دانشجویان و آماده سازی آنها جهت حضور مؤثر در عرصه های داخلی و بین المللی، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری دفتر اطلاعات سازمان ملل متحد؛ در روز ٢٨ مهر ماه ١٣٩٥ شمسی جلسه شبیه سازی شورای امنیت برای انتخاب دبیرکل سازمان ملل متحد را با حضورِ شرکت کنندگان، در محل دفتر اطلاعات سازمان ملل در تهران و به زبان انگلیسی برگزار نمود.


گزارش عملکرد انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در سال ۱۳۹۴ بر روی وبگاه انجمن قرار گرفتمطالعه نمایید