شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
انتشار کتاب دیجیتال مجموعه مقالات سمپوزیوم برخط تالار گفتگوی  انجمن

انتشار کتاب دیجیتال مجموعه مقالات سمپوزیوم برخط تالار گفتگوی انجمن

 

کتاب دیجیتال مجموعه مقالات سمپوزیوم برخط تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد مشتمل بر دوازده مقاله کوتاه با موضوع «سازمان ملل متحد، تلاش برای برابری در جهان نابرابر» منتشر شد.

 جهت دسترسی >کلیک< نمایید.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر