شنبه 10 آبان 1399
انتشار کتاب دیجیتال مجموعه مقالات سمپوزیوم برخط تالار گفتگوی  انجمن

انتشار کتاب دیجیتال مجموعه مقالات سمپوزیوم برخط تالار گفتگوی انجمن

 

کتاب دیجیتال مجموعه مقالات سمپوزیوم برخط تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد مشتمل بر دوازده مقاله کوتاه با موضوع «سازمان ملل متحد، تلاش برای برابری در جهان نابرابر» منتشر شد.

 جهت دسترسی >کلیک< نمایید.

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر