ناهید فرجی(دبیرعلمی کمیته جوانان)

کارشناس ارشد حقوق بین الملل 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر