هانیه حجازی مقدم(دبیر اجرایی کمیته جوانان)

 

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر