مشخصات فایل

- طبقه بندی: سخنرانی عیدانه (ویژۀ عید نوروز)

- عنوان: از تعیین سرنوشت تا مقاومت در مقابل سرکوب: حق یا تکلیف؟

- سخنران اصلی: دکتر ابراهیم بیگ زاده (استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)

- سخنران مهمان: دکتر جمشید ممتاز (استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)

- زمان: چهارشنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

- مکان: خانه اندیشمندان علوم انسانی

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر