سحر تفرشی (رییس کمیته)

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی

 

مهسا فرحان (دبیر کمیته)

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران

 

نفیسه اسدپور

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

 

پریناز توفیقی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران

 

میترا دودانگه ای

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

 

علی اکبر شمس

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران 

 

هوشنگ شیخی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه صدا و سیما

 

حسن عباسی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی

 

مُنا کربلایی امینی

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی

 

سهیل گلچین

دانشجوی کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی با گرایش حقوق بین الملل، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

 

 

اعضای کمیته دانشجویی در دوره های قبل:

امین قنبری / حسن رنجبر / محسن روزبهان /حسن کمالی نژاد / علیرضا رنجبر / ناصر سرگران / نسیم زرگری نژاد / فاطمه یاوری / سپیده کیکاووسی / پریا دانایی / شمین اصغری / محمدعلی رجب / دلیله رحیمی آشتیانی / بهاره احمدپور / شهزاد رئیسی / علی آقا مولایی

 

کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر