شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
گزارش آشنایی دانشجویان دکتری حقوق بین الملل غرب کشور با وب سایت ملل متحد

 گزارش آشنایی دانشجویان دکتری حقوق بین الملل غرب کشور با وب سایت ملل متحد

شعبه غرب انجمن ایرانی سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد کارگاه آموزشی "بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد از طریق وب سایت این سازمان جهانی" را برای حدود ۳۰ نفر از دانشجوبان دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسامی واحد کرمانشاه در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ در ساختمان سازمان ملل متحد در تهران برگزار کرد. اجرای هماهنگی برای تشکیل این جلسه به عهده آقای دکتر ستار عزیزی، استاد گروه دانشجویی و نماینده شعبه غرب انجمن و برگزاری آن به عهده خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد بود که در ابتدا به ایراد توضیحاتی درمورد برخی نکات اساسی درباره ملل متحد و چگونگی بازیابی و جستجوی اطلاعات در وب سایت های مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، سازمان ملل متحد ، همچنین کتابخانه دگ همر شولد و بخش راهنمای پژوهش آن کتابخانه و نشانه اسناد پرداخت.

شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی "بازیابی اطلاعات و اسناد ملل متحد"

شعبه غرب انجمن ایرانی سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد کارگاه آموزشی "بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد از طریق وب سایت این سازمان جهانی" را برای حدود ۳۰ نفر از دانشجوبان دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسامی واحد کرمانشاه  در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ در ساختمان سازمان ملل متحد در تهران برگزار کرد. 

اجرای هماهنگی برای تشکیل این جلسه به عهده آقای دکتر ستار عزیزی، استاد گروه دانشجویی و نماینده شعبه غرب انجمن و برگزاری آن به عهده خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد بود که در ابتدا  به ایراد توضیحاتی درمورد برخی نکات  اساسی درباره ملل متحد و چگونگی بازیابی و جستجوی اطلاعات در وب سایت های مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، سازمان ملل متحد ، همچنین کتابخانه دگ همر شولد و بخش راهنمای پژوهش آن کتابخانه و نشانه اسناد پرداخت.

بررسی اجمالی و جستجو در برخی پایگاه های اطلاعاتی از جمله UNBISNET  و UNODS بخشی از برنامه های این کارگاه بود.

خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و شرکت کنندگان در کارگاه آموزشیتمرکزجلسه  بر دیوان بین المللی دادگستری، مجموعه معاهدات و کتابخانه دیداری شنیداری سازمان ملل در زمینه حقوق بین الملل همچنین کمیسیون حقوق بین الملل و دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق گذاشته شد.  ویدیویی مرتبط با معرفی دیوان بین المللی دادگستری در طول جلسه به نمایش در آمد.

نسخه هایی از منشور ملل متحد به زبان فارسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و نمودار سازمانی نظام ملل متحد به شرکت کنندگان تقدیم شد.

در پایان جلسه خانم دکتر نسرین مصفا، ریاست محترم انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به جمع شرکت کنندگان پیوستند و با ایراد سخنانی از برگزاری کارگاه مزبور قدردانی کردند.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر