یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
گزارش نشست علمی«پرسش و پاسخ پیرامون عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل»

گزارش نشست علمی«پرسش و پاسخ پیرامون عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل»

تهیه و تنظیم: ناهید فرجی

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، نشست علمی«پرسش و پاسخ پیرامون عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل» را با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران در مورخ ۲۳ دی ۱۳۹۸ در سالن کنفرانس ساختمان سازمان ملل متحد برگزار نمودند.

در کلام آغازین نشست، دکتر پوریا عسکری -دبیرکل انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل- ضمن خیرمقدم به حضار محترم، حضور دکتر آنیرودا راجپوت -عضو کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد- در ایران را یک فرصت مغتنم و ارزشمند برای پژوهشگران عرصه‌ی حقوق بین‌ الملل به شمار آوردند.

دبیرکل انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به طور اجمالی و با نگاهی حقوق بین‌ المللی به توضیح اولویت‌های خاص، بازتاب تلاش‌های کمیسیون حقوق بین ‌الملل با ذکر برخی دلایل و اهداف آن پرداختند.

در ادامه دکتر نسرین مصفا -رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد- ضمن خوش‌آمدگویی به عضو کمیسیون حقوق بین الملل به ایراد سخنان خود در پرتوی توجه به اقدامات انجمن، برگزاری نشستی به مناسبت هفتادمین سالگرد کمیسیون حقوق بین الملل در سال گذشته در ایران و عضویت دکتر احمد متین دفتری و دکتر جمشید ممتاز در کمیسیون مزبور پرداختند.

سپس آقای محمد رجایی مقدم –معاون مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد- ضمن تشکر از حضور دکتر راجپوت و همکاری انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برای نشست مزبور، برخی از عملکردهای کمیسیون حقوق بین الملل در جامعه‌ی جهانی ازجمله توسعه را مورد توجه قرار دادند.

پس از آن، نشست وارد محور تخصصی خود گردید و دکتر آنیرودا راجپوت سخنرانی خود را آغاز نمودند. عضو کمیسیون حقوق بین الملل با توضیحی موجز درباره‌ی محور و چارچوب حقوق بین الملل، رویکردهای خاص آن را در سطحی گسترده، قاعده‌مند و استدلالی مورد تحلیل قرار دادند.

بسط توضیحات ایشان در این زمینه بیانگر این هدف بود که رویکردها، عملکردهای حقوق بین الملل و تلاش‌های خاص آن برای گسترش، بهبود روابط بین المللی و فراهم‌ آوردن مقدمات زندگی در صلح مبتنی بر کرامت انسانی است.

ایشان در ادامه‌ی مباحثه‌ی خود بیان نمودند که مقررات نظام حقوق بین الملل مبتنی بر مسائل گوناگون و براساس منابع حقوق بین الملل، بسیار دقیق تحلیل و مورد کندوکاو قرار می‌گیرد و متدلوژی تعهدات نظام مزبور مبتنی بر حسن‌نیت و حاوی یک مضمون اساسی به نام توسعه می‌گردد، به بیان بهتر نظام حقوق بین الملل استراتژی خاص خود را دارد.

دکتر آنیرودا راجپوت این بار از رهگذر اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این زمینه، تحلیل مبسوط‌تری را درباره‌ی مقررات نظام حقوق بین الملل به انجام رساندند و قاعده‌ی آمره را براساس برخی آرا و تعهدات عرفی مورد تحقیق و تفحّص قرار دادند.

او افزود که یکی از موضوعات چالش برانگیز در نظام حقوق بین الملل بررسی اهداف پیش‌نویس‌های گوناگون است که برخی از آنها پس از مراحل متفاوت تجزیه و مورد تصویب قرار می‌گیرند و برخی از آنها پس از مراحل مزبور، مقبول واقع نمی‌گردند.

در نهایت ایشان مراحل تهیه، بررسی و تصویب یک پیش‌نویس در کمیسیون حقوق بین الملل را مورد پژوهش و تحلیل قرار دادند.

بخش پایانی نشست مزبور به بیان نظرات، سوالات و تحلیل‌های شرکت کنندگان از رهگذر مسائل گوناگون مبتنی بر کمیسیون حقوق بین الملل همچون سیاست و حقوق بین الملل، قدرت و حقوق بین الملل منتج گردید.

در انتهای جلسه رئیس انجمن از حضور آقای دکتر آنیرودا راجپوت در انجمن تشکرکردند و اظهار امیدواری نمودند که  انجمن در آینده بتواند از همکاری های بیشتر ایشان بهره مند گردد. 

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر