مروری بر گزارش های 2019 و 2020 کمیسیون حقوق بین الملل درخصوص اصول کلی حقوق؛

بخش اول: گزارش سال 2019 و پایه ریزی چارچوب کلی کار

 

احمد رضا مبینی -دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

تشریح اهمیت منابع حقوق بین الملل برای حقوق دانان و به ویژه متخصصان حقوق بین الملل، امری غیرضرور است. این موضوع در نزد کمیسیون حقوق بین الملل نیز همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده و این رکن فرعی مجمع عمومی ملل متحد تلاش شایانی را در راستای توسعه و تدوین قواعد این حوزه به عمل آورده است. در رابطه با معاهدات بین المللی از جمله می توان به تلاش های کمیسیون درخصوص کنوانسیون وین حقوق معاهدات (1969)، کنوانسیون وین درخصوص جانشینی دولت ها بر معاهدات (1978)، کنوانسیون وین درخصوص معاهدات منعقده میان دولت ها و سازمان های بین المللی و یا میان سازمان های بین المللی (1986)، «پیش نویس مواد راجع به تاثیر مخاصمات مسسلحانه بر معاهدات (2011)»، «خط مشی رزرو بر معاهدات (2011)» و موضوع «اجرای موقت معاهدات» اشاره کرد. درخصوص عرف های بین المللی -یکی دیگر از منابع مهم قواعد بین المللی- نیز کمیسیون اقدام به تهیه پیش نویس مواد مربوط به «شناسایی حقوق بین الملل عرفی (2018)» کرده است. لذا اهتمام کمیسیون به موضوع اصول کلی حقوق بین الملل را نیز می توان در راستا و ادامه تلاش های این نهاد، در جهت توسعه و تدوین قواعد مربوط به منابع حقوق بین الملل قلمداد نمود.

   ادامه مطلب

 

* مطالب ارائه شده در تالار گفتگو، الزاما بیان کننده موضع و نظر انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد نیست و مسئولیت آن با نویسندگان مقالات است.

 

 

آرشیو مطالب تالار:

 شیوه نگارش و ارسال مطلب برای تالار گفتگو 

مجموعه مقالات سمپوزیوم کرونا،حقوق و روابط بین الملل

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر