اِکوسید و دیوان کیفری بین المللی [۱۴۰۰-۰۶-۲۰] [مطالب]
گامی دیگر به سوی جرم‌انگاری بین‌المللی اکوساید [۱۴۰۰-۰۴-۱۹] [مطالب]

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر