بیانیه آکسفورد و تعهدات حقوقی بین‌المللی دولت ها در قبال عملیات سایبری در سایه پاندمی کرونا [۱۳۹۹-۰۵-۱۸] [مطالب]

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر