انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری جمعی از برجسته ترین استادان حقوق، روابط و سازمان های بین المللی ایران در سال 1378 شکل گرفت و با کسب مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بهمن ماه 1380 فعالیت خود را آغاز نمود. انجمن مؤسسه ای غیرانتفاعی با هدف گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط به فعالیت های سازمان ملل متحد است (ماده 1 اساسنامه). اصلی ترین فعالیت های انجمن عبارتند از «به انجام رساندن تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با مطالعات نظام ملل متحد سر و کار دارند»، «همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پزوهش در زمینه های علمی موضوع فعالیت انجمن»، «ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز»، «ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی»، «برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی» و «انتشار کتب و نشریات علمی» (ماده 5 اساسنامه).

آخرین خبرها

فراخوان مقالات فارسی، انگلیسی و فرانسه برای دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

هیات تحریریه دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد از استادان و پژوهشگران رشته های مرتبط با فعالیت های سازمان ملل متحد دعوت می کند تا مقالات خود را برای ارزیابی و انتشار در دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برای این نشریه ارسال کنند.

برگزاری مجمع عمومی عادی(نوبت دوم)

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد مجمع عمومی عادی(نوبت دوم) خود را در تاریخ ۰۹ تیرماه ۱۴۰۱ برگزار می نماید.

گزارش فعالیت های انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در سال ۱۴۰۰

گزارش مجموعه فعالیت های انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در سال ۱۴۰۰ منتشر شد.

گزارش‌ها

گزارش مجمع عمومی نوبت دوم انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

نوبت دوم مجمع عمومی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با دستورکار اصلی انتخاب ششمین دوره اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن در تاریخ پنجشنبه نهم تیرماه ۱۴۰۱ در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

گزارش نشست تخصصی«درک تدوین موازین یونسکو برای حراست از میراث ناملموس»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به مناسبت هفتاد و پنجمین سال تاسیس یونسکو نشستی تخصصی با عنوان «درک تدوین موازین یونسکو برای حراست از میراث ناملموس» را در تاریخ 29 آذرماه1400 به صورت مجازی برگزار نمود.

گزارش نشست تخصصی به مناسبت «شصتمین سال تصویب اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردم تحت استعمار»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در پایان شصتمین سال تصویب اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردم تحت استعمار (از این پس "اعلامیه")، نشست تخصصی با هدف، بررسی و تحلیل مبانی و سیر تحول اعلامیه فوق الذکر را در تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار نمود.

گالری تصاویر

برنامه های پیش رو

انتشارات

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر