«میانجیگری-داوری»؛ شیوه ای نوین برای حل و فصل اختلافات

دکتر به آذین حسیبی- دکترای حقوق بین الملل، وکیل دادگستری و داور


شیوه های حل و فصل اختلافات نیز مانند دیگر جنبه های زندگی، با تحول و نوآوری همراه است. یکی از شیوه های نسبتاً نوین حقوقی در فصل خصومت، «میانجیگری- داوری» است که در متون حقوقی انگلیسی با عبارت MED_ARB از آن یاد می شود و همانطور که از نامش پیداست ترکیبی از دو شیوه میانجیگری و داوری است؛ از سویی دارای ویژگی ها و مزایای هر یک از این دو روش است و از سویی دیگر از اوصاف مختص به خود برخوردار می باشد. 
در این شیوه، طرفین، فرد (یا هیئتی) را برای حل و فصل اختلاف تعیین می نمایند که ابتدا در مقام میانجی، مذاکرات و اقداماتی را به کار می بندد و با توجه به اختیارات و آزادی عمل وسیعتری که نسبت به داور دارد در جهت نزدیک نمودن دیدگاه های طرفین و نهایتاً ایجاد مصالحه بین آنها تلاش می نماید و چنانچه در این مرحله به هر علت موفق به فصل خصومت نشود، متعاقباً در مقام داور، بین طرفین به داوری اقدام نموده و در نهایت رایی قطعی و لازم الاجراء صادر می نماید.

ادامه مطلب

 

* مطالب ارائه شده در تالار گفتگو، الزاما بیان کننده موضع و نظر انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد نیست و مسئولیت آن با نویسندگان مقالات است.

 

 

آرشیو مطالب تالار:

 شیوه نگارش و ارسال مطلب برای تالار گفتگو 

مجموعه مقالات سمپوزیوم کرونا،حقوق و روابط بین الملل

مجموعه مقالات سمپوزیوم سازمان ملل متحد،تلاش برای برابری در جهان نابرابر

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر