چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

 

 

       دکتر پوریا عسکری {سردبیر} (عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی)

                         

 

دکتر اعظم امینی (عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد)

                   

 

دکتر عبداله عابدینی (استادیارپژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی«سمت»)

 

دکتر کتایون حسین نژاد (پژوهشگر مرکز مطالعات سیاستگذاری امنیت ژنو)

 

 

دکتر سید محمدعلی عبداللهی (پژوهشگر حقوق بین الملل)

              

 

دکتر علیرضا شمس لاهیجانی (پژوهش‌گر و مدرس روابط بین‌الملل)

         

 

 

دبیران سابق:

 

دکتر حسین نوروزی (عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) ۱۳۹۹-۱۴۰۱

 

دکتر وحید بذّار (پژوهشگر حقوق بین الملل) ۱۳۹۹-۱۴۰۲​

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر