چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

 

 

       دکتر پوریا عسکری {سردبیر} (عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی)

                         

 

دکتر اعظم امینی (عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد)

                   

 

دکتر حسین نوروزی (عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)

 

دکتر کتایون حسین نژاد (پژوهشگر مرکز مطالعات سیاستگذاری امنیت ژنو)

 

دکتر وحید بذّار (پژوهشگر حقوق بین الملل)

 

دکتر سید محمدعلی عبداللهی (پژوهشگر حقوق بین الملل)

              

 

دکتر علیرضا شمس لاهیجانی (پژوهش‌گر و مدرس روابط بین‌الملل)

         

 

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر