کارگاه آموزشی آشنایی با اسناد و مدارک سازمان ملل متحد با تأکید بر صلح و امنیت بین المللی
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران کارگاه آموزشی آشنایی با اسناد و مدارک سازمان ملل متحد ب
نهمین نشست سندخوانی با موضوع رای صلاحیتی هشت نوامبر ۲۰۱۹ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اوکراین علیه فدراسیون روسیه
نهمین نشست سندخوانی با موضوع رای صلاحیتی هشت نوامبر ۲۰۱۹ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اوکراین علیه فدراسیون روسیه
[۱۳۹۸-۰۹-۰۷]
کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری دانشگاه خوارزمی نهمین نشست از مجموعه نشست های کارگروه خوانش اسناد بین المللی با موضوع رای صلاحیتی هشت نوامبر ۲۰۱۹ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اوکراین علیه فدراسیون روسیه را برگزار می نماید.
کارگاه آموزشی« سازمان ملل متحد در پرتو نظریات روابط بین الملل»
کارگاه آموزشی« سازمان ملل متحد در پرتو نظریات روابط بین الملل»
[۱۳۹۸-۰۸-۲۰]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانــه اندیشمندان علــوم انسانــی کارگاه آموزشی« سازمان ملل متحد در پرتو نظریات روابط بین الملل» را برگـزار می‌نماید.
پیام تسلیت هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به مناسبت درگذشت استاد دکتر مظاهر مصفا
پیام تسلیت هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به مناسبت درگذشت استاد دکتر مظاهر مصفا
[۱۳۹۸-۰۸-۱۰]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد درگذشت استاد دکتر مظاهر مصفا را تسلیت عرض می نماید.
نشست تخصصی«ایران و سازمان ملل متحد؛چهل سال کنش و واکنش»
نشست تخصصی«ایران و سازمان ملل متحد؛چهل سال کنش و واکنش»
[۱۳۹۸-۰۸-۰۶]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در ایام تاسیس سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران و خانــه اندیشمندان علــوم انسانــی نشست تخصصی«ایران و سازمان ملل متحد؛چهل سال کنش و واکنش» را برگـزار می‌نمایـد.
فراخوان مقاله همایش سالانه انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با عنوان«تحریم وحقوق بین الملل»
[۱۳۹۸-۰۶-۱۰]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در راستای تحقق اهداف اساسنامه خود،همایش سالانه خود رابا موضوع«تحریم و حقوق بین الملل» برگزار می نماید.
تبریک به استادارجمند جناب آقای دکتربیگ زاده
[۱۳۹۸-۰۵-۰۲]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد انتصاب جناب آقای دکترابراهیم بیگ زاده را به سمت رییس مرکز خدمات حقوقی بین المللی را از صمیم قلب تبریک عرض می نماید.
نشست تخصصی توسل به زور و دفاع مشروع در حقوق بین الملل « سرنگونی پهپاد آمریکایی»
نشست تخصصی توسل به زور و دفاع مشروع در حقوق بین الملل « سرنگونی پهپاد آمریکایی»
[۱۳۹۸-۰۴-۱۹]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانــه اندیشمندان علــوم انسانــی نشست تخصصی نشست تخصصی توسل به زور و دفاع مشروع در حقوق بین الملل « سرنگونی پهپاد آمریکایی» را برگزار می نماید.
نشست تخصصی توسل به زور و دفاع مشروع در حقوق بین الملل و سرنگونی« پهپاد»آمریکایی
نشست تخصصی توسل به زور و دفاع مشروع در حقوق بین الملل و سرنگونی« پهپاد»آمریکایی
[۱۳۹۸-۰۴-۱۹]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانــه اندیشمندان علــوم انسانــی نشست تخصصی توسل به زور و دفاع مشروع در حقوق بین الملل و
سرنگونی« پهپاد»آمریکایی را برگزار می نماید.
آیین نامه اعطای مجوز تشکیل شعبه های انجمن در خارج از مرکز و نحوه فعالیت آنها
[۱۳۹۸-۰۴-۰۱]
درراستای اهداف مندرج در اساسنامه انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد (ازین پس انجمن) و به منظور توسعه فعالیت های آن در سطح کشور، آیین نامه اعطای مجوز تشکیل شعبه های انجمن (ازین پس شعبه)، به شرح زیر تصویب می گردد.


کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر