کارگاه آموزشی آشنایی با اسناد و مدارک سازمان ملل متحد با تأکید بر صلح و امنیت بین المللی
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران کارگاه آموزشی آشنایی با اسناد و مدارک سازمان ملل متحد ب
فراخوان مقاله همایش سالانه انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با عنوان«تحریم وحقوق بین الملل»
[۱۳۹۸-۰۶-۱۰]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در راستای تحقق اهداف اساسنامه خود،همایش سالانه خود رابا موضوع«تحریم و حقوق بین الملل» برگزار می نماید.
تبریک به استادارجمند جناب آقای دکتربیگ زاده
[۱۳۹۸-۰۵-۰۲]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد انتصاب جناب آقای دکترابراهیم بیگ زاده را به سمت رییس مرکز خدمات حقوقی بین المللی را از صمیم قلب تبریک عرض می نماید.
نشست تخصصی توسل به زور و دفاع مشروع در حقوق بین الملل « سرنگونی پهپاد آمریکایی»
نشست تخصصی توسل به زور و دفاع مشروع در حقوق بین الملل « سرنگونی پهپاد آمریکایی»
[۱۳۹۸-۰۴-۱۹]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانــه اندیشمندان علــوم انسانــی نشست تخصصی نشست تخصصی توسل به زور و دفاع مشروع در حقوق بین الملل « سرنگونی پهپاد آمریکایی» را برگزار می نماید.
نشست تخصصی توسل به زور و دفاع مشروع در حقوق بین الملل و سرنگونی« پهپاد»آمریکایی
نشست تخصصی توسل به زور و دفاع مشروع در حقوق بین الملل و سرنگونی« پهپاد»آمریکایی
[۱۳۹۸-۰۴-۱۹]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانــه اندیشمندان علــوم انسانــی نشست تخصصی توسل به زور و دفاع مشروع در حقوق بین الملل و
سرنگونی« پهپاد»آمریکایی را برگزار می نماید.
آیین نامه اعطای مجوز تشکیل شعبه های انجمن در خارج از مرکز و نحوه فعالیت آنها
[۱۳۹۸-۰۴-۰۱]
درراستای اهداف مندرج در اساسنامه انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد (ازین پس انجمن) و به منظور توسعه فعالیت های آن در سطح کشور، آیین نامه اعطای مجوز تشکیل شعبه های انجمن (ازین پس شعبه)، به شرح زیر تصویب می گردد.
آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
[۱۳۹۸-۰۴-۰۱]
هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد (از این پس «انجمن»)، با توجه به اساسنامه انجمن و نیز تجربه موفق چند دوره فعالیت کمیته دانشجویی، با رویکرد ظرفیت سازی بیشتر برای جوانان علاقمند به فعالیت های انجمن و نیز فراهم آوردن بسترهای لازم برای رشد و شکوفایی جوانان و دانش آموختگان رشته های مرتبط با اهداف و برنامه های انجمن، کمیته جوانان انجمن را تاسیس می کند.
خلاصه گزارش فعالیت های سال97
[۱۳۹۸-۰۳-۲۸]
خلاصه گزارش فعالیت های سال97 بر روی سایت انجمن قرار گرفت.
فراخوان جذب کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
فراخوان جذب کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
[۱۳۹۸-۰۲-۲۲]
کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد از میان دانشجویان و فارغ التحصیلان مقاطع مختلف تحصیلی در رشته های مرتبط با فعالیت های انجمن عضو می‌پذیرد.
نشست بهارانه با سخنرانی دکتر علی آزمایش
نشست بهارانه با سخنرانی دکتر علی آزمایش
[۱۳۹۸-۰۲-۰۲]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانــه اندیشمندان علــوم انسانــی نشست بهارانه خود را با سخنرانی دکتر علی آزمایش برگـزار می‌نمایـد.
کارگاه آموزشی «چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی جمهوری اسلامی ایران با دولت ها وسازمان های بین المللی»
کارگاه آموزشی «چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی جمهوری اسلامی ایران با دولت ها وسازمان های بین المللی»
[۱۳۹۸-۰۱-۲۹]
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانــه اندیشمندان علــوم انسانــی کارگاه آموزشی«چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی جمهوری اسلامی ایران با دولت ها وسازمان های بین المللی» را برگـزار می‌نمایـد.


کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر