شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

 

آخرین مهلت ارسال مقالات برای شماره ۲ دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

 استادان و پژوهشگران گرامی، با احترام به آگاهی میرسانیم که آخرین مهلت برای ارسال مقالات برای شماره 2 دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد (به زبان انگلیسی) با اولویت  مقالات مرتبط با تحولات  جدید و موضوعات مرتبط با ایران شامل پرونده های نزد مراجع بین المللی و از جمله دیوان بین المللی دادگستری، تحریم های ایالات متحده و اقدامات اتحادیه اروپایی از منظرتعهدات کشورها بر مبنای منشورملل متحد، قطعنامه ۲۲۳۱ وحقوق بین الملل ، امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و تطبیق آن با کنوانسیون ۱۹۸۲حقوق دریاها، و ... ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ است . لطفا مقالات خود را با توجه به راهنمای نویسندگان در سامانه نشریه به آدرس ذیل بارگذاری فرمایید:

http://www.iruns.ir/

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر