دوشنبه 22 بهمن 1397
آیین نکوداشت اندیشمند فرزانه استاد سید عبدالعلی قوام

 آیین نکوداشت اندیشمند فرزانه  استاد سیدعبدالعلی قوام

خانه اندیشمندان علوم انسانی با همکاری انجمن علوم سیاسی،انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد،انجمن صلح ایران و انجمن روابط بین الملل برگزار می نماید.

زمان: دوشنبه 29 بهمن ماه97-ساعت 16-19

مکان: خانه اندیشمندان علوم انسانی-سالن فردوسی

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر