دوشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
آیین نکوداشت اندیشمند فرزانه استاد سید عبدالعلی قوام

 آیین نکوداشت اندیشمند فرزانه  استاد سیدعبدالعلی قوام

خانه اندیشمندان علوم انسانی با همکاری انجمن علوم سیاسی،انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد،انجمن صلح ایران و انجمن روابط بین الملل برگزار می نماید.

زمان: دوشنبه 29 بهمن ماه97-ساعت 16-19

مکان: خانه اندیشمندان علوم انسانی-سالن فردوسی

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر