یکشنبه 04 اسفند 1398

اطلاعیه لغو برگزاری مجمع عمومی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

با کمال احترام به استحضار اعضای محترم پیوسته انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد می رساند مجمع عمومی سالانه انجمن که مقرر بودمانند سال های گذشته در اسفندماه برگزار شود با عنایت به شرایط بهداشتی جامعه و شیوع بیماری کرونا و در راستای مسئولیت اجتماعی انجمن با تصویب هیئت مدیره ارجمند و بازرس محترم به اولین فرصت مناسب ممکن به تعویق افتاد.

هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر