یکشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۸

اطلاعیه لغو برگزاری مجمع عمومی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

با کمال احترام به استحضار اعضای محترم پیوسته انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد می رساند مجمع عمومی سالانه انجمن که مقرر بودمانند سال های گذشته در اسفندماه برگزار شود با عنایت به شرایط بهداشتی جامعه و شیوع بیماری کرونا و در راستای مسئولیت اجتماعی انجمن با تصویب هیئت مدیره ارجمند و بازرس محترم به اولین فرصت مناسب ممکن به تعویق افتاد.

هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر