یکشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۸

اطلاعیه لغو برگزاری همایش سالانه انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با عنوان«تحریم ها در حقوق بین الملل» 


با سلام و آرزوی تندرستی
باعنایت به شرایط بهداشتی جامعه درپی شیوع بیماری کرونا و بر اساس مسئولیت اجتماعی انجمن،برگزاری همایش سالانه با عنوان«تحریم ها در حقوق بین الملل» که مقرر بود با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی در روزهای هفتم وهشتم اسفندماه۱۳۹۸،برپاگردد، لغو و انجام  آن به زودترین زمان مناسب ممکن موکول می شود. 

 
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر