پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
اعطای مقام مشورتی شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد به انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

طبق اطلاع واصله، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد مفتخر است کسب مقام مشورتی شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد را پس از هفده سال تلاش صادقانه و خدمت مستمر علمی در راستای وظایف اساسنامه خویش، اعلام نماید.

کمیته سازمان های غیردولتی شورای اقتصادی-اجتماعی، در نشست جاری خویش در نیویورک این  مقام را به انجمن اعطاء نمود.

اخذ این مقام مدیون تلاش مستمر انجمن برای انجام فعالیت ها باهمکاری ثمربخش افراد و نهادهای فعال در مطالعات ملل متحد در موفقیت و  اعتلای آن است.

امید است با این موقعیت و با اتکال به خداوند متعال، این خانه علم و دوستی بتواند ضمن ادامه فعالیت های خویش، دور  جدیدی از اقدامات و مطالعات در عرصه ملی و بین المللی و خدمت به کشور را آغاز نماید.

 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر