یکشنبه ۲۹ &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰; ۱۳۹۸
انتشار شماره جدید دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

انتشار شماره جدید دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

شماره جدید دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد (علمی-پژوهشی) منتشر شد. 
جهت مشاهده مقالات به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://www.iruns.ir/volume_۱۳۷۹۶.html

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد از اندیشمندان و پژوهشگران علاقمند به مسائل مرتبط با ملل متحد دعوت می کند تا مقالات خود را برای این نشریه ارسال کنند. 

مقالات مرتبط با ایران و ملل متحد اولویت دارند.


مهلت ارسال مقالات برای شماره ۳، پایان سال جاری است.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر