یکشنبه 29 دي 1398
انتشار شماره جدید دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

انتشار شماره جدید دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

شماره جدید دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد (علمی-پژوهشی) منتشر شد. 
جهت مشاهده مقالات به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://www.iruns.ir/volume_۱۳۷۹۶.html

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد از اندیشمندان و پژوهشگران علاقمند به مسائل مرتبط با ملل متحد دعوت می کند تا مقالات خود را برای این نشریه ارسال کنند. 

مقالات مرتبط با ایران و ملل متحد اولویت دارند.


مهلت ارسال مقالات برای شماره ۳، پایان سال جاری است.

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر