پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۰
انتشار کتاب دیجیتال مجموعه مقالات سمپوزیوم«ورزش،حقوق بین الملل و المپیک توکیو»

 

کتاب دیجیتال مجموعه مقالات سمپوزیوم برخط تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد مشتمل بر ده مقاله کوتاه با موضوع «ورزش،حقوق بین الملل و المپیک توکیو» منتشر شد.

جهت دسترسی>کلیک< نمایید.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر