جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
انتشار کتاب دیجیتال مجموعه مقالات سمپوزیوم «میانجیگری، کنوانسیون سنگاپور و حل و فصل اختلافات بین المللی»

 

کتاب دیجیتال مجموعه مقالات سمپوزیوم برخط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با عنوان «میانجیگری، کنوانسیون سنگاپور و حل و فصل اختلافات بین المللی»،مشتمل بر 9 مقاله کوتاه منتشر شد.

 

جهت دسترسی >کلیک< نمایید.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر