دوشنبه 12 خرداد 1399
انتشار کتاب دیجیتال مجموعه مقالات سمپوزیوم برخط تالار گفتگوی انجمن

 

کتاب دیجیتال مجموعه مقالات سمپوزیوم برخط تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد مشتمل بر هجده مقاله کوتاه  با موضوع «کرونا، حقوق و روابط بین الملل» منتشر شد.

جهت دسترسی >کلیک< نمایید.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر