پنجشنبه ۰۵ اسفند ۱۴۰۰
اولین نشست تخصصی «تحولات اوکراین از منظر حقوق و روابط بین الملل»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار می نماید:

اولین نشست تخصصی
«تحولات اوکراین از منظر حقوق و روابط بین الملل»

 

سخنرانان:
دکتر حسن سواری

(عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر ستار عزیزی
(عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا)
دکتر علیرضا نوری
(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

 

زمان: چهارشنبه۱۱ اسفند ماه -۱۴۰۰ ساعت ۱۸ تا ۲۰
از طریق اسکای روم

 

انجمن مقدم استادان،پژوهشگران،دانشجویان و دیگر علاقمندان را گرامی می دارد.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر