یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با توجه به اهمیت شناخت و افزایش آگاهی های علمی و شناخت عملی درباره سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن و جهت آشنایی با فعالیت ها و اقدامات کمیسیون ملی یونسکو در ایران، با همکاری این نهاد برگزار می نماید:

بازدید علمی از

دفتر کمیسیون ملی در ایران

با حضور مسئولان و همکاران کمیسیون ملی یونسکو

زمان: ۱ اسفندماه ۱۳۹۵،ساعت۱۰ تا 12

مکان:دفتر کمیسیون ملی یونسکو در تهران

* از دانشجویان و علاقمندان به فعالیت های یونسکو در این بازدید دعوت به عمل می آید؛(از شرکت کنندگان تقاضا می شود کارت شناسایی معتبر همراه داشته باشند)

تعداد ثبت نام شوندگان محدود خواهد بود؛خواهشمند است جهت ثبت نام در این بازدید علمی با شماره تلفن ۸۱۰۳۲۲۰۱ تماس حاصل نمایید.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر