چهارشنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۱

 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد مجمع عمومی عادی خود را در تاریخ پنجشنبه 19 خردادماه 1401 ساعت 9:30 تا 11:30 در محل تهران، خیابان کریم خان، خیابان استاد نجات اللهی، نبش پارک ورشو،سالن فردوسی برگزار می نماید.

دستورجلسه مجمع:

  • ارائۀ گزارش توسط رئیس هیئت مدیره و بازرس قانونی
  • بررسی گزارش مالی دوره گذشته  
  •  انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس قانونی
  • سایر موارد

 

فرم وکالتنامه

فرم اعلام نامزدی

 

انجمن مقدم اعضای پیوسته خود را گرامی می دارد.

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر