چهارشنبه ۲۴ &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶; ۱۳۹۷
برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن

برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد مجمع عمومی عادی خود را در تاریخ پنجشنبه ۰۲ اسفند ماه۱۳۹۷  ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰ و همزمان با همایش سالانه خود در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می نماید.

دستور جلسه مجمع:

-ارائه گزارش توسط رئیس هیئت مدیره و بازرس قانونی

-بررسی تراز مالی سال گذشته

- تصمیم گیری در مورد افزایش حق عضویت ها

-تصویب آیین نامه شعب

 

انجمن مقدم اعضای پیوسته خود را گرامی می دارد.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر