چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن

برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد مجمع عمومی عادی خود را در تاریخ پنجشنبه ۰۲ اسفند ماه۱۳۹۷  ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰ و همزمان با همایش سالانه خود در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می نماید.

دستور جلسه مجمع:

-ارائه گزارش توسط رئیس هیئت مدیره و بازرس قانونی

-بررسی تراز مالی سال گذشته

- تصمیم گیری در مورد افزایش حق عضویت ها

-تصویب آیین نامه شعب

 

انجمن مقدم اعضای پیوسته خود را گرامی می دارد.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر