چهارشنبه 24 بهمن 1397
برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن

برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد مجمع عمومی عادی خود را در تاریخ پنجشنبه ۰۲ اسفند ماه۱۳۹۷  ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰ و همزمان با همایش سالانه خود در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می نماید.

دستور جلسه مجمع:

-ارائه گزارش توسط رئیس هیئت مدیره و بازرس قانونی

-بررسی تراز مالی سال گذشته

- تصمیم گیری در مورد افزایش حق عضویت ها

-تصویب آیین نامه شعب

 

انجمن مقدم اعضای پیوسته خود را گرامی می دارد.

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر