شنبه ۰۵ اسفند ۱۴۰۲
برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده سال۱۴۰۲

به نام خدا

برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده
 

عضو ارجمند پیوسته انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

با سلام 

احتراماً به استحضار  می رساند که مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ از ساعت ۱۹ تا  ۲۰:۳۰ در خانه اندیشمندان علوم انسانی، واقع در تهران، خیابان کریم خان، خیابان استاد نجات اللهی، نبش پارک ورشو،سالن فردوسی برگزار خواهد شد. لذا از اعضای محترم پیوسته انجمن برای حضور و شرکت تأثیر گذار در تصمیم گیری ها در این مجمع دعوت به عمل می آید.

دستور جلسه مجمع :

-   ارائۀ گزارش توسط رئیس هیئت مدیره و بازرس قانونی

-   بررسی گزارش مالی دوره گذشته  

-   تغییر در مفاد اساسنامه

ضمن ارج نهادن به حضور ارزشمند شما، در صورتی که امکان توفیق دیدار شما فراهم نمی آید،خواهشمند است وکالتنامۀ کتبی به یکی دیگر از اعضای محترم پیوسته برای مشارکت در مجمع عمومی و تصمیم گیریهای جلسه را تا پایان روز سه شنبه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ به ایمیل انجمن ارسال نمایید.

لازم به ذکر است که هر عضو پیوسته فقط می تواند یک وکالتنامه از دیگر اعضا داشته باشد.

 

 پیشاپیش از قبول دعوت سپاسگزاری می نماید.

 

 

با احترام و امتنان

هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

 
 
 
 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر