پنجشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱

به نام خدا 


برگزاری مجمع عمومی 
عادی(نوبت دوم)


با سلام و آرزوی تندرستی 
حضور محترم اعضای پیوسته انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد


با استحضارمی رساند؛ 
مجمع عمومی مقرر در روز ۱۹ خردادماه برای تشکیل به حدنصاب لازم حضور اعضای گرامی نرسید. بر مبنای مقررات، مجمع عمومی عادی(نوبت دوم)  در تاریخ پنجشنبه ۰۹ تیرماه ۱۴۰۱ ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ در محل تهران، خیابان کریم خان، خیابان استاد نجات اللهی، نبش پارک ورشو،سالن فردوسی برگزارمی گردد.از اعضای محترم پیوسته تقاضا می شود با عنایت به اهمیت جلسه در مجمع حضور یابند. 

دستورجلسه مجمع:

-ارائۀ گزارش توسط رئیس هیئت مدیره و بازرس قانونی
-بررسی گزارش مالی دوره گذشته  
-انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس قانونی
-سایر موارد


پیشاپیش از حضور ثمربخش در این جلسه سپاسگزاری می نماید. 


با احترام وامتنان 
هیئت مدیره انجمن

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر