چهارشنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۸

تبریک به استادارجمند جناب آقای دکتربیگ زاده 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد انتصاب جناب آقای دکترابراهیم بیگ زاده،استاد برجسته حقوق بین الملل،عضو محترم مؤسس و ادوار هیأت مدیره خود را به سمت رییس مرکز خدمات حقوقی بین المللی را از صمیم قلب تبریک عرض نموده و از خداوندمتعال برای ایشان سلامتی و توفیق روزافزون را آرزو دارد.این انتصاب حاکی از شایستگی های ارزنده و بسیار ایشان در زمینه های مختلف و امیدبخش جامعه برای توفیقات درعرصه تعاملات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران است. 


انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر