چهارشنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۸

تبریک به استادارجمند جناب آقای دکتربیگ زاده 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد انتصاب جناب آقای دکترابراهیم بیگ زاده،استاد برجسته حقوق بین الملل،عضو محترم مؤسس و ادوار هیأت مدیره خود را به سمت رییس مرکز خدمات حقوقی بین المللی را از صمیم قلب تبریک عرض نموده و از خداوندمتعال برای ایشان سلامتی و توفیق روزافزون را آرزو دارد.این انتصاب حاکی از شایستگی های ارزنده و بسیار ایشان در زمینه های مختلف و امیدبخش جامعه برای توفیقات درعرصه تعاملات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران است. 


انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر