دوشنبه ۰۶ شهریور ۱۳۹۶
تبریک جهت انتخاب جناب آقای دکتر پوریا عسکری _دبیرکل انجمن_در هیئت مدیره انجمن آسیایی حقوق بین الملل برای دوره ٢٠١۷_٢٠١٩

تبریک جهت انتخاب جناب آقای دکتر پوریا عسکری -دبیرکل انجمن-در هیئت مدیره انجمن آسیایی حقوق بین الملل برای دوره ٢٠١۷-٢٠١٩ 

 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد ،انتخاب جناب آقای دکتر پوریا عسکری دبیرکل انجمن را در هیات مدیره انجمن آسیایی حقوق بین الملل برای دوره ٢٠١۷-٢٠١٩ از صمیم قلب تبریک عرض می نماید. 
توفیق  بیشتر استادجوان و پرتوان و فعال جامعه حقوق بین الملل ایران  را در خدمت به جامعه واعتلای نام کشورعزیزمان در عرصه بین المللی را از خداوند متعال خواستاریم.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر