شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷

تبریک جهت انتصاب شایسته جناب آقای دکتر ابراهیم بیگ زاده به سمت ریاست دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 

انتصاب بسیارشایسته همکار ارجمند،استاد برجسته و دانشمند حقوق بین الملل ایران،جناب آقای دکتر ابراهیم بیگ زاده،عضو گرامی و محترم موسس و هیأت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به ریاست دانشکده وزین حقوق دانشگاه  شهیدبهشتی را از صمیم قلب تبریک عرض می نماییم. 
رجاءواثق داریم که حضور ارزشمند ایشان در این مقام،موجب توانمندی بیشتر دانشکده برای توسعه علم حقوق و اعتبار فزونتر در عرصه ملی و بین المللی خواهد بود. 
سلامتی و موفقیت بیشتر ایشان را از خداوند متعال مسئلت داریم.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر