دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵
تبریک روز بین المللی گرامیداشت نقش داوطلبان در توسعه اقتصادی و اجتماعی

روزها و مناسبت های ملی و بین المللی، فرصت مغتنمی برای توجه به موضوع، تشکر وقدردانی از افراد است. 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، در طول  سال های فعالیت خود، مدیون و متشکر از کسانی است که با صرف وقت، اشتراک دانش و توان خود، به این نهاد علمی و اجتماعی مساعدت کردند. 

در روز بین المللی گرامیداشت نقش داوطلبان در توسعه اقتصادی و اجتماعی، از همه کسانی که با انجمن همکاری داوطلبانه داشته و دارند، بویژه جوانان واعضای کمیته دانشجویی در همه ادوار، صمیمانه سپاسگزاری و از خدمات خالصانه و نقش آنان در توسعه انجمن قدردانی می نماییم. 

 

هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر