دوشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۵
جلسه آموزشی شبیه سازی شورای امنیت برای انتخاب دبیرکل ملل متحد

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری دفتر اطلاعات سازمان ملل متحد جلسه ای را برای آماده سازی داوطلبان شرکت در جلسه شبیه سازی شورای امنیت برای انتخاب دبیرکل ملل متحد در روز چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵ در دفتر اطلاعات سازمان ملل متحد برگزار خواهد کرد. مدیر این جلسه جناب آقای باقر اسدی، دیپلمات برجسته کشورمان و سرکار خانم قائم مقامی مسئول کتابخانه دفتر اطلاعات سازمان ملل متحد آموزش به داوطلبان را برعهده دارند.

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر