چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

  انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد با همکاری مرکز مطالعات عالی بین المللی با هدف تکریم اصالت اخلاق و علم برگزار می نماید:

 

در راستای توجه به موضوع حقوق بین الملل وفضای سایبر، یک جلسه "ژورنال کلاب" جهت بحث و تبادل نظرپیرامون مقاله با مشخصات ذیل با همکاری مرکز مطالعات عالی بین المللی و در ایام سالیاد استاد برجسته حقوق و سازمان های بین المللی،"دکتر هوشنگ مقتدر" برگزار می نماید.

 

 پژوهشگر میهمان: آقای رضا رحمتی (کاندیدای دکتری روابط بین الملل دانشگاه تهران ومحقق میهمان دانشکده حقوق دانشگاه استهکلم )

 

زمان: چهار شنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥،ساعت ۱۴-۱۲:۳۰

مکان:مرکز مطالعات عالی بین المللی،طبقه دوم ساختمان جدید دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران

 

از مشارکت کنندگان استدعا می شود ،مقاله را مورد مطالعه قرارداده و با آمادگی در جلسه حضور یابند.

 لطفا جهت مطالعه مقاله>اینجا< کلیک نمایید.

 

انجمن مقدم استادان،صاحبنظران،دانشجویان و کلیه علاقمندان را ارج می نهد.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر