چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲
در سالیاد دکتر هوشنگ مقتدر  نشست علمی «فروریختن سپر امن خدمات اداری بین المللی: تاریخ و حال فلسطین»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با یاد شادروانان 
 دکتر سیدعبدالعلی قوام، دکتر داودهرمیداس باوند و دکتر بهروز اخلاقی برگزار می نماید:

 

در سالیاد دکتر هوشنگ مقتدر
 نشست علمی
«فروریختن سپر امن خدمات اداری بین المللی: تاریخ و حال فلسطین»

 

 سخنران       

 دکتر نسرین مصفا
(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)      

 

زمان: شنبه 19 اسفندماه -1402 ساعت 18:30تا 20

از طریق اسکای روم

              
انجمن حضور استادان،پژوهشگران،دانشجویان و دیگر علاقمندان را گرامی می دارد.  

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر