چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰
دوره آموزشی «سازمان ملل متحد و چالش های پیش رو»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار می کند:

 

دوره آموزشی «سازمان ملل متحد و چالش های پیش رو»

 

به اطلاع دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان گرامی می رساند، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در نظر دارد دوره آموزشی سالانه خود را در روز های ۲۹  و ۳۰ مهر و ۲ آبان از ساعت 13:30 تا 20برگزار نماید.

نظر به اهمیت نقش و ماموریت سازمان ملل متحد در مدیریت نظام بین الملل از طریق ترویج همکاری و حل و فصل اختلافات بین المللی از یک سو، و بروز مشکلات و بحرانهای گسترده ناشی از تحولات سریع  مناسبات جهانی از سوی دیگر، موضوع دوره آموزشی سال ۱۴۰۰ به چالش های پیش روی سازمان ملل متحد اختصاص یافته است.

در دو دهه اخیر تحولات بنیادی ملموسی در مناسبات جهانی رخ داده است. با ظهور بازیگران جدید، روابط بین المللی از دایره بین دولتی فراتر رفته، سرعت تحولات فنی و فعالیت های سایبری امنیت جهانی را با خطرهایی روبرو کرده، شتاب تخریب محیط زیست در همه زمینه ها و تغییرات آب وهوایی به شدت افزایش یافته و موجی از نگرانی ایجاد کرده است. همچنین بروز بیماری های همه گیر، علاوه بر تحمیل خسارت های معنوی و مادی به جامعه انسانی، آرامش روانی جهانیان را خدشه دار کرده است. تمامی این عوامل باعث شده تا نگاه جامعه بین المللی به سوی سازمان ملل متحد و فعالیت های آن برای مواجهه با این خطرات معطوف و در معرض قضاوت قرارگیرد. این امر از یک طرف ابعاد هنجاری یعنی قابلیت و کفایت قواعد موجود و میزان تاثیر گذاری آنها و از طرف دیگر، از منظر تاثیر گذاری تشکیلاتی، ارکان و نهادهای مربوط را مورد ارزیابی قرارداده است.

 شیوع و همه گیری کرونا و آثار ناشی از آن نیز، تصویر پر چالشی از فضای بین المللی و به تبع آن، ناکارآمدی نهادهای بین المللی، به خصوص سازمان ملل متحد را به نمایش گذاشته است.

برای درک صحیح نقش و جایگاه و نیز موانع و محدودیت هایی که اخیرا در نطق سالیانه دبیرکل ملل متحد نیز مذکور افتاد و همچنین بررسی آینده پیش روی بزرگترین نهاد همکاری بین المللی، لزوم بررسی ابعاد گوناگون موضوع از جمله اختیارات، تکالیف و امکانات سازمان ملل متحد از طریق مطالعات عمیق و جامع و آینده پژوهی در این زمینه وجود دارد.

در این راستا، در این دوره آموزشی اساتید داخلی و خارجی حقوق و روابط بین الملل در قالب موضوع کلی پیش گفته، حول سه محور:

  • مبانی نظری شکل گیری و هدف گذاری
  • چالش های مشروعیت ناشی از انحراف از موازین مورد توافق و انتظارات روز افزون
  • نظم نوین جهانی، تنوع بازیگران و نیازهای جدید

به تبیین و تحلیل دیدگاه های  خود خواهند پرداخت.

 

*جهت دسترسی به برنامه دوره>کلیک< نمایید.

 

شرایط و نحوه ثبت نام در کارگاه:

هزینه ثبت نام ۲۰۰ هزار تومان است که این مبلغ برای دانشجویان و اعضای انجمن ۱۷۵ هزار تومان خواهد بود.

از متقاضیان محترم درخواست می گردد جهت ثبت نام از طریق لینک اقدام نمایند.

پس از نهایی شدن ثبت نام لینک ورود به جلسه برای شرکت کنندگان از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.

 

 

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر