یکشنبه ۰۵ دی ۱۴۰۰
دومین نشست تخصصی«تحولات افغانستان از منظر حقوق و سیاست بین الملل»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار می نماید:

دومین نشست تخصصی

«تحولات افغانستان از منظر حقوق و سیاست بین الملل»

 

سخنرانان:
دکتر محسن عبداللهی
(عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی)
دکتر پوریا عسکری
(عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)
دکتر سینا اعتزازیان
( مدرس حقوق بین الملل)
دکتر آرش رئیسی نژاد
(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

 

زمان: سه شنبه ۷ دی ماه -۱۴۰۰ ساعت ۱۷ تا ۲۰
از طریق اسکای روم
 

انجمن مقدم استادان،پژوهشگران،دانشجویان و دیگر علاقمندان را گرامی می دارد.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر