دوشنبه 27 اسفند 1397

سامانه پرداخت حق عضویت

با کمال احترام به استحضار اعضای گرامی می رساند که پرداخت حق عضویت سالانه از طریق سامانه باهمتا از طریق لینک https://bahamta.com/۳۷۳۸۹-۳۱۷۴۴۱۵ فراهم شده است. تقاضا می شود در صورت عدم پرداخت آن برای سال ۱۳۹۷ اقدام نمایید. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاری می شود.

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر