دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

سامانه پرداخت حق عضویت

با کمال احترام به استحضار اعضای گرامی می رساند که پرداخت حق عضویت سالانه از طریق سامانه باهمتا از طریق لینک https://bahamta.com/۳۷۳۸۹-۳۱۷۴۴۱۵ فراهم شده است. تقاضا می شود در صورت عدم پرداخت آن برای سال ۱۳۹۷ اقدام نمایید. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاری می شود.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر