دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار می کند:

سمپوزیوم برخط

«میانجیگری، کنوانسیون سنگاپور و حل و فصل اختلافات بین المللی»

 

از شنبه 28 فروردین تا یکشنبه 5 اردیبهشت 1400

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر