شنبه ۰۵ &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶; ۱۳۹۸
عرض تسلیت حضور استاد ارجمند جناب آقای دکتر محسن محبی

عرض تسلیت حضور استاد ارجمند جناب آقای دکتر محسن محبی

 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با نهایت تاسف و تالم درگذشت مادر گرامی استاد ارجمند و عضو معزز خود،جناب آقای دکتر محسن محبی را خدمت ایشان و خاندان محترم محبی تسلیت عرض می نماید. از خداوند متعال برای مرحومه مغفوره حاجیه خانم رحیمدل منفرد علو درجات و شادی روح و برای بازماندگان صبر مسئلت دارد.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر