شنبه 05 بهمن 1398
عرض تسلیت حضور استاد ارجمند جناب آقای دکتر محسن محبی

عرض تسلیت حضور استاد ارجمند جناب آقای دکتر محسن محبی

 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با نهایت تاسف و تالم درگذشت مادر گرامی استاد ارجمند و عضو معزز خود،جناب آقای دکتر محسن محبی را خدمت ایشان و خاندان محترم محبی تسلیت عرض می نماید. از خداوند متعال برای مرحومه مغفوره حاجیه خانم رحیمدل منفرد علو درجات و شادی روح و برای بازماندگان صبر مسئلت دارد.

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر