دوشنبه ۰۴ دی ۱۳۹۶
عرض تسلیت حضور خانم دکتر فاطمه کیهانلو و آقای دکتر عبداللهی

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد درگذشت مادر معزز سرکار خانم دکتر فاطمه کیهانلو و مادرهمسر جناب آقای دکتر محسن عبداللهی ،اعضای ارجمند خود را تسلیت عرض می کند.

برای آن مرحومه شادی روح و برای بازماندگان محترم صبر از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر