سه شنبه ۰۹ آبان ۱۴۰۲
فراخوان ارسال مقاله به همایش ملی « تابعیت در حقوق ایران و بین‌الملل: مفاهیم، تحولات و بازنگری در قوانین »

دانشگاه بوعلی سینا و انجمن ایرانی مطالعات ملل‌ متحد با همکاری وزارت امور خارجه، مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، پژوهشگاه قوه قضاییه، کانون وکلای دادگستری، دانشگاه‌های کشور مانند دانشگاه شهید بهشتی، و دیگر نهادهای همکار در نظر دارد، در نودمین سالگرد تصویب جلد دوم قانون مدنی، همایش ملی با عنوان «تابعیت در حقوق ایران و بین‌الملل: مفاهیم، تحولات و بازنگری در قوانین» در روزهای ۷ و ۸ خردادماه ۱۴۰۳ برگزار نماید. نظر به این واقعیت که در پرتو تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه ایران، تغییرات زیادی بوقوع پیوسته است و با توجه به این حقیقت که در تدوین مقررات تابعیت در قانون مدنی از توجه به اصول مسلم داخلی و بین‌المللی از یکسو و نیازها و ملاحظات بومی در این حوزه، غفلت شده است؛ تلاش می‌کنیم تا با بهره مندی از دانش اساتید و پژوهشگران فعال در این موضوع و با بهره مندی از تجربیات نهادهای دولتی مربوطه، پیش نویس قانونی جامع و کامل در حوزه تابعیت به عنوان برونداد این همایش به قانونگذار پیشنهاد گردد.

این همایش در دانشگاه بوعلی سینا و به مدت دو روز در خردادماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد. کمیته علمی همایش مفتخر به همکاری اساتید مسلم حقوق و روابط بین‌الملل در انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، اعضای هیات علمی شناخته شده دانشگاه‌های معتبر کشور و کارشناسان مبرز دستگاههای اجرایی در حوزه تابعیت  می باشد. دبیر علمی همایش جناب آقای دکتر ستار عزیزی و دبیر اجرایی همایش جناب آقای دکتر احمد رضوانی مفرد می باشند.

محورهای عمده همایش:
الف: مبانی و مفاهیم حقوقی مرتبط با تابعیت
ب:  تابعیت در حقوق داخلی ایران
ج: تابعیت و حقوق بین‌الملل
د. تابعیت و عملکرد ارکان ملل متحد
ه: تابعیت اصلی
و: کسب تابعیت
ز: تابعیت مضاعف
ح: ازدواج و تابعیت
ط: خروج از تابعیت
ی : بی تابعیتی

 لازم به ذکر است که پژوهشگران گرامی می‌توانند برای مشاهده محورهای فرعی همایش به سایت همایش مراجعه نمایند.

????بدینوسیله از صاحب نظران و پژوهشگران دعوت می‌شود تا چکیده و سپس اصل مقاله خود را متناسب با محورهای ۵۸ گانه همایش و با رعایت نکات زیر ارسال فرمایند:

۱-چکیده مقاله شامل شامل عنوان، مشخصات نویسنده(گان)، بیان مختصر مساله، روش مطالعه استفاده شده و نتیجه بحث حداکثر در ۱۰۰۰ هزار کلمه حداکثر تا تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۴۰۲ از طریق پست الکترونیکی به نشانی پست الکترونیکی همایش ارسال شود.

۲- پس از پذیرش چکیده مقاله، نویسنده (گان) محترم می‌بایست اصل مقاله خود را حداکثر در ۷۰۰۰ کلمه به صورت تایپ شده در محیط ورد (word)، همراه با نام و نام خانوادگی و درجۀ علمی و شغل نویسنده، نشانی پستی و الکترونیکی و تلفن تماس تا تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ از طریق پست الکترونیکی به نشانی پست الکترونیکی همایش ارسال نمایند.

۳-مقاله ارسالی باید صرفاً برای این همایش نوشته شده و پیش تر در همایش دیگری ارائه نشده یا در هیچ نشریه‌ای چاپ نشده باشد.

۴- مقالات داوری شده در همایش به صورت مجموعه مقالات به چاپ خواهند رسید.

۵- از نویسندگان مقالات برگزیده، تقدیر و تشکر شایستە بە عمل خواهد آمد، و نیز مقالات منتخب در مجله پژوهشی انجمن علمی مطالعات سازمان ملل متحد چاپ خواهد شد.

* برای اطلاع بیشتر در خصوص شیوه‌نامه نگارش و چگونگی پذیرش مقاله (اینجا) را کلیک کنید.

محورهای این همایش به شرح زیر است:

الف: مبانی و مفاهیم حقوقی مرتبط با تابعیت

۱-  نظریه های تابعیت و ارتباط آن با مفهوم شهروندی
۲-  تحولات تاریخی و نظری مفهوم تابعیت
۳-  حدود و ثغور صلاحیت دولتها در تعیین قواعد تابعیت
۴-  مفهوم تابعیت و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران
۵-  مفهوم تابعیت در نظامهای حقوقی جهان


ب:  تابعیت در حقوق داخلی ایران

۶-  تاریخ پیدایش مفهوم تابعیت در ایران
۷-  اصلاحات انجام شده در قواعد تابعیت ایران (قبل و پس از انقلاب)
۸-  سابقه و تاریخچه تدوین مقررات تابعیت در نظام حقوقی ایران
۹-  تابعیت در رویه قضایی ایران
۱۰-  جایگاه شکلی مقررات تابعیت در قانون مدنی و یا کٌد قانونی مجزا
۱۱-  مفهوم ایرانی الاصل بودن در نظام حقوقی ایران


ج: تابعیت و حقوق بین الملل

۱۲-  مفهوم تابعیت و جایگاه آن در حقوق بین الملل عرفی
۱۳-  مفهوم تابعیت و جایگاه آن در معاهدات جهانی
۱۴-  تابعیت در اسناد منطقه ای
۱۵-  تابعیت در رویه قضایی بین المللی
۱۶-  مفهوم تابعیت موثر در رویه قضایی
۱۷-  جایگاه تابعیت در نظام بین الملل حقوق بشر
۱۸-  جایگاه تابعیت در حقوق بین الملل بشردوستانه
۱۹-  جایگاه تابعیت در حقوق بین الملل کیفری
۲۰-  اثر جانشینی دولتها بر تابعیتد. تابعیت در حوزه عملکرد ارکان ملل متحد


۲۱-  تابعیت در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری
۲۲-  تابعیت در رویه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
۲۳-  تابعیت در قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد
۲۴-  تابعیت در کارهای کمیسیون حقوق بین الملل
۲۵-  تابعیت و  رویه اداری ملل متحد (دبیرخانه)


ه: تابعیت اصلی

۲۶-  اصول و قواعد کلی تابعیت اصلی
۲۷-  جایگاه اصل خون در نظام رومی- ژرمنی
۲۸-  جایگاه اصل خون در نظام کامن لا
۲۹-  جایگاه اصل خون در نظام حقوقی ایران
۳۰-  بررسی تطبیقی اعمال مطلق و مشروط اصل خون در نظامهای حقوقی
۳۱-  مطالعه تطبیقی انتقال تبعیض آمیز اصل خون از والدین به فرزندان
۳۲-  اثر نظام حقوق بین الملل بشر بر ممنوعیت انتقال تبعیض آمیز اصل خون
۳۳-  تابعیت اطفال طبیعی
۳۴-  جایگاه اصل خاک در نظام رومی- ژرمنی
۳۵-  جایگاه اصل خاک در نظام کامن لا
۳۶-  بررسی تطبیقی اعمال مطلق و مشروط اصل خاک در نظامهای حقوقی
۳۷-  جایگاه اصل خاک در نظام حقوقی ایران
۳۸-  بررسی تحولات اخیر در مقررات مربوط به انتقال تابعیت ایران از طریق مادر

و: کسب تابعیت

۳۹-  مفهوم و جایگاه کسب تابعیت در نظامهای حقوقی
۴۰-  مفهوم و جایگاه کسب تابعیت در نظام حقوقی ایران
۴۱-  تفاوتهای کسب تابعیت اختیاری و قهری
۴۲-  بررسی تطبیقی شرایط شکلی و ماهوی کسب تابعیت

ز: تابعیت مضاعف

۴۳-  تابعیت مضاعف و جهانی شدن
۴۴-  حقوق و تکالیف دارندگان تابعیت مضاعف
۴۵-  حمایت دیپلماتیک و تابعیت مضاعف
۴۶-  مفهوم و جایگاه تابعیت مضاعف در حقوق ایران
۴۷-  مفهوم و جایگاه تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل
۴۸-  بررسی تطبیقی تابعیت مضاعف در قوانین دولتها

ح: ازدواج و تابعیت

۴۹-  اثر ازدواج بر تابعیت در نظام حقوقی ایران
۵۰-  اثر ازدواج بر تابعیت در اسناد بین المللی
۵۱-  اثر تبعی کسب تابعیت

ط: خروج از تابعیت

۵۲-  بررسی تطبیقی رد تابعیت در نظام حقوقی ایران و دیگر نظامهای حقوقی جهان
۵۳-  بررسی تطبیقی ترک تابعیت در نظام حقوقی ایران و دیگر نظامهای حقوقی جهان
۵۴-  بازگشت به تابعیت ایران
۵۵-  آثار خروج از تابعیت بر حقوق مالی

ی : بی تابعیتی

۵۶-  بی تابعیتی در نظام حقوق بین الملل بشر
۵۷-  مفهوم و جایگاه سلب تابعیت در حقوق ایران
۵۸-  مفهوم و جایگاه سلب تابعیت در حقوق بین الملل


نشانی سایت همایش:
https://nationality.basu.ac.ir/fa/

 نشانی پست الکترونیکی دبیرخانۀ همایش:
citizenship-law@basu.ac.ir

کانال تلگرامی شعبه غرب انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
 UnstudiesIRwest@

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر