سه شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۱

 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در راستای تحقق اهداف اساسنامه خود، از علاقمندان واجد شرایط جهت عضویت در کمیته جوانان انجمن برای دوره جدید دعوت بعمل می آورد.

خواهشمنداست برای اطلاعات بیشتر در مورد کمیته، اهداف و وظایف آن به اینجا مراجعه و درخواست عضویت خود را به همراه خلاصه فعالیت های علمی - اجرایی تا تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۱ به آدرس ایمیل iauns.ir.2011@gmail.com ارسال فرمایید. 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر