چهارشنبه ۰۱ تیر ۱۴۰۱

 

فراخوان مقالات فارسی، انگلیسی و فرانسه برای دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد (نشریه علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

 

هیات تحریریه دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد (نشریه علمی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد) از استادان و پژوهشگران حقوق، روابط بین الملل، علوم سیاسی و سایر رشته های مرتبط با فعالیت های سازمان ملل متحد دعوت می کند تا مقالات پژوهشی و اصیل خود را برای ارزیابی و انتشار در دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برای این نشریه ارسال کنند.

دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد که از سال 1397 به انتشار مقالات انگلیسی و فرانسه مشغول بوده است، در نظر دارد از این پس با توجه به رسالت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به ویژه بسط و گسترش دانش ملل متحد به زبان فارسی و نیز پاسخ به خواست اعضای انجمن و علاقمندان به پژوهش در این حوزه، در هر سال، یک شماره به زبان فارسی نیز منتشر کند. بنابراین، از پژوهشگران محترم دعوت می شود تا با مراجعه به تارنمای نشریه به آدرس http://www.iruns.ir/?lang=fa مقالات پژوهشی خود به هر یک از سه زبان اشاره شده را برای نشریه ارسال نمایند. راهنمای نویسندگان و توضیحات تکمیلی مربوط به دوفصلنامه در آدرس http://www.iruns.ir/page_738.html?lang=en قابل دسترسی است.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر