یکشنبه ۰۳ دی ۱۴۰۲
فراخوان مقاله برای همایش« اشغال فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل»

دبیرخانه و کتابخانه‌ی تخصصی کمیته ملی حقوق بشردوستانه با همکاری مرکز امور حقوقی بین‌المللی، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و دانشگاه‌های علامه طباطبایی، خوارزمی، شیراز، بوعلی‌سینا و قم، زیر نظر استادان حقوق بین‌الملل عضو «کارگروه علمی مشورتی حقوق بین‌الملل بشردوستانه»، برگزار می‌کنند:

همایش
اشغال فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل

(فراخوان مقاله به فارسی و انگلیسی)

محورها و موضوع‌های پیشنهادی:

* پیشینه، دامنه، عناصر و جایگاه «حق بر مقاومت» از دیدگاه حقوق بین‌الملل؛ * پیوند حق تعیین سرنوشت و حق بر مقاومت در سرزمین‌های اشغالی فلسطین؛ * جایگاه، و تعهدهای گروه‌های مقاومت و آزادی‌بخش از دیدگاه حقوق بین‌الملل بشردوستانه‌؛ * گروه‌های مقاومت و نمایندگی مردمان تحت اشغال: رویکردهای سنتی و مدرن به مفهوم شناسایی و تأثیر بر دامنه حقوق و تعهدهای بشردوستانه؛ * سازمان ملل متحد و حقوق بین‌‌الملل مقاومت و اشغال؛ * مسؤولیت اشتقاقی موجودیت‌های دولتی و غیردولت در قبال نقض‌های حقوق بشردوستانه در مخاصمه اسرائیل-غزه؛ * امکان‌سنجی تشکیل دادگاه خاص به منظور رسیدگی به نقض‌های حقوق بشردوستانه در مخاصمه اسرائیل-غزه؛ * امکان‌سنجی ارجاع نقض‌های حقوق بشردوستانه در مخاصمه اسرائیل-غزه به نهادهای موجود حل‌وفصل اختلاف؛ * دولت‌های بی‌طرف و پیامدهای ناشی از نقض شدید قواعد آمره بشردوستانه در بحران غزه؛ * تشابه‌ها و تمایزهای دفاع مشروع و حفظ نظم عمومی در سرزمین‌های اشغالی از سوی قدرت اشغالگر؛ * چالش‌های نظری و عملی دیوان کیفری بین‌المللی در تعقیب جنایت‌های ارتکابی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین؛ * امکان‌سنجی ورود کمیسیون بین‌المللی حقیقت‌یاب ماده 90 پروتکل اول الحاقی به موضوع جنایت‌های جنگی در فلسطین اشغالی؛ * رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به محصولات صادراتی مناطق اشغالی فلسطین؛ * تحولات و چالش‌های حقوق بین‌الملل اشغال در پرتو وضعیت فلسطین؛ * تبیین ارتباط حماس و دولت فلسطین از منظر حقوق مسؤولیت بین‌المللی دولت؛ * تبیین نوع مخاصمه مسلحانه میان حماس و اسرائیل؛ * تعهدهای بین‌المللی قدرت اشغالگر در سرزمین‌های اشغالی و در برابر گروه‌های مقاومت و جنبش‌های آزادی‌بخش؛ * تعهدهای جامعه‌ی بین‌المللی در رابطه با حقوق ساکنان سرزمین‌های اشغالی و نقض‌های حقوق بشر و بشردوستانه؛ * تعهدهای گروه‌ها یا دولت‌های ثالث در قبال رفتارهای ناقض حقوق بشر و بشردوستانه؛ * مفهوم سپر انسانی و چالش‌های فراروی آن؛ * حفاظت از غیرنظامیان: زنان، کودکان، کارکنان پزشکی، روزنامه‌نگاران، ...؛ * تبیین وضعیت حقوقیِ شهرک‌نشینان در سرزمین‌های اشغالی؛ * مسؤولیت کیفری بین‌المللی در برابر نقض‌های جدی و فاحش حقوق بشر و بشردوستانه؛ * نهادهای بین¬المللی قضایی و شبه‌قضایی و مسأله فلسطین؛ * تعهد و مسؤولیت شرکت‌های چندملیتی در وضعیت اشغال؛ * کمک‌های بشردوستانه؛ تعهدهای طرف‌های مخاصمه و نقش سازمان‌های بین‌المللی؛ * چالش‌ها و مانع‌های اعمال صلاحیت محاکم ملی ایران در رابطه با جرم‌های ارتکابی در غزه و راهکارها؛ * جنایت تجاوز در اثر انضمام سرزمین؛ * ارتکاب نسل‌زدایی (ژنوسید) علیه مردم فلسطین؛ * اشغال طولانی‌مدت فلسطین: ضرورت بازاندیشی در بند 3 ماده 6 کنوانسیون چهارم ژنو

مهلت فرستادن مقاله: 2 اسفندماه 1402 - زمان برگزاری: 17 اسفندماه 1402 – دریافت مقاله‌ها: inc_hl@rcs.ir    تماس: 88201072

مقاله‌های برگزیده در «مجله حقوقی بین‌المللی» (https://www.cilamag.ir/) چاپ و منتشر خواهد شد.
راهنمای نگارش مقاله:
فارسی: https://www.cilamag.ir/journal/authors.note
انگلیسی: https://www.cilamag.ir/journal/authors.note?lang=en

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر