دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۹
نشست تخصصی«اصول حقوق بین الملل دربارۀ روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها بر اساس منشور ملل متحد​»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد  برگـزار می‌نمایـد:

نشست تخصصی به مناسبت پنجاهمین سالگرد تصویب اعلامیه

اصول حقوق بین الملل دربارۀ روابط دوستانه
و همکاری میان دولت ها بر اساس منشور ملل متحد​

 

 

با شرکت اساتید

 دکتر داوود هرمیداس باوند


دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی
 
  دکتر محسن محبی

 

زمان: پنجشنبه 27 آذر ماه -1399 ساعت17-19 

از طریق Sky Room  

 

لینک ورود:

https://www.skyroom.online/ch/iauns912812/iruns

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر